บริการสังคม

0
372

บริการสังคม…………….นางวราภรณ์ วรพงศธรขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคม และสาธารณะประโยชน์ โดยนำผู้ถูกคุมประพฤติที่ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินฯ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน ทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา