ไนท์ซาฟารีแจกปุ๋ย ฟรี! ตลอดเดือนนี้

0
308

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยการแจกปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพแก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ พร้อมร่วมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูป่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 และวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “มีแล้วแบ่งปัน” โดยเป็นการแจกปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพแก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ ซึ่งเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะแจกปุ๋ยมูลสัตว์ จำนวน 300 ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม แก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ คนละ 1 ถุง ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การปลูกต้นไม้ การปลูกพืชผักสวนครัว และอื่นๆ ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพและระบุวันรับปุ๋ยมูลสัตว์ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ที่ https://forms.gle/6TG9b1cpaq3bJz456 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่มีโครงการฟื้นฟูป่า หรือกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในช่วงการเข้าสู่ฤดูฝน Green Season นี้ สามารถติดต่อขอรับปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยจัดส่งหนังสือขอรับปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพ ได้ที่ E-mail : pinkanakorn.adm01@gmail.com ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : nightsafari ซึ่งจะมีการพิจารณาการนำไปใช้ตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง