ต้อนรับองคมนตรี

0
258

ต้อนรับองคมนตรี…………..ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เดินทางมาประชุม คณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ณ สำนักงานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41