ให้การต้อนรับ

0
208

ให้การต้อนรับ………..นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย, พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่, พญ.โชติรส พันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่, นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะผ่อนปรนที่ 3 โดยมีศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ให้การต้อนรับเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)