รับมอบชุด PPE

0
240

รับมอบชุด PPE……………ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด จาก ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ นักศึกษาเก่ารหัส 16 อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคใต้ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานของคณะเทคนิคการแพทย์ 100 ชุด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100 ชุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม