มอบเสื้อ

0
198

มอบเสื้อ……………นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ มอบเสื้อให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผักหวานเพื่อสวมใส่ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม มี นายจิระวัฒน์ แก้วน้อย กำนันตำบลสันผักหวานและทีมงาน รับมอบ