ทำครัว ใส่ตู้ปันสุข

0
204

ทำครัว ใส่ตู้ปันสุข…………..นางกนกพร พรรณเทวี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ และนางวิยะดา นราดิศร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำครัว ใส่ตู้ปันสุข เพื่อจัดอาหารสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่