โคก หนอง นา โมเดล

0
216

โคก หนอง นา โมเดล…………….พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง บ้านแม่ตํ่า อ.เสริมงาม จ.ลำปาง และ ฟาร์มตัวอย่าง บ้านดงเย็น อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมการปฏิบัติงานภายใต้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถที่จะนำทักษะความรู้ ไปพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้มีแหล่งอาหารปลอดภัย เพิ่มความมั่นคงทั้งทางด้านอาหารและรายได้ ให้กับตัวเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน