ฟาร์อีสเทอร์น ประกาศเปิดเทอม พร้อมโรงเรียน สพฐ.ทั่วประเทศ

0
227

ม.ฟาร์อีสเทอร์น ประกาศเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ ประจำปีการศึกษาที่ 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พร้อมกับโรงเรียนใน สพฐ. ระดับต่างๆ ทั่วประเทศไทย อาจารย์ประพันธ์ อภิวงค์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ม.ฟาร์อีสเทอร์น ให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค 63 นี้ เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง

โดยการเปิดเทอมในปีการศึกษานี้ ขอให้ผู้ปกครองและนักศึกษาสบายใจได้ ถึงมาตรการความปลอดภัยด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อสร้างมาตรการป้องกันทุกหน่วยงาน ทุกสถานที่ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่ผสมผสานทั้งในส่วนของออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงจำนวนผู้เรียนในชั้นเรียนให้ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรสูงสุดเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อใน ม.ฟาร์อีสเทอร์น ยังสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับทุนการศึกษา 10,000 บาท) ภายใต้ 11 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ดำเนินการเปิดสอน และได้รับการรับรองมาตรฐานทุกหลักสูตร ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) สอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ ศูนย์รับสมัคร ม.ฟาร์อีสเทอร์น (053) 201-800 หรือที่ www.feu.ac.th และ Page ม.ฟาร์อีสเทอร์น https://www.facebook.com/FEUFriends ได้ทุกวันทำการ