ทุ่มงบพัฒนาถนน “แม่แฮ”เชียงใหม่ ให้ขนส่งพืชผลได้

0
2670

ทช.ทุ่มงบ127ล้านบาท ใช้ซ่อมแซมถนน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ เชียงใหม่ หลังพื้นที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก อาจทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย เผยดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 23% คาดแล้วเสร็จก.ย.ปีหน้า
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้มีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แฮน้อย-บ้านแม่สะงะใต้ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 20 กม.มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 20+000 โดยรูปแบบการก่อสร้างเป็นผิวจราจรเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมระบบระบายน้ำข้างทาง และติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวเหล็กกันรถเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 23% และอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินและชั้นคันทาง งานโครงสร้างทางและผิวจราจร และงานระบบระบายน้ำ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 127.770 ล้านบาท

ทั้งนี้การสร้างเส้นทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวง และยังสอดรับกับนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ประกอบกับเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนดินภูเขา การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก การขนส่งอาจทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย ในฤดูฝนบางเส้นทางไม่สามารถใช้การได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดได้ โดยเฉพาะพืชผลเมืองหนาว ที่เป็นแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ อาทิ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท ต้มหอมญี่ปุ่น เสาวรสหวาน อะโวคาโด และกาแฟอาราบิก้า