กกท.ภาค 5 ร่วมประชุม จัดกีฬาระดับอำเภอ-ภาค สำนักงานใหญ่หัวหมาก

0
2873

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ส่งตัวแทนประชุมแข่งการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ และระดับภาคห้องประชุม การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตนเองได้รับมอบหมายจากนายนพดล เกิ้งบุรี ให้เป็นผู้แทน ผอ.กกท.ภาค 5 เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชนและบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 25 ชั้น กกท. หัวหมาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กกท. กองทุนพัฒนาการกีฬาระหว่างชาติ จะได้ร่วมจัดการแข่งขัน กีฬาระดับอำเภอ และ ระดับภาค ซึ่งจะจัดชิงชัย 8 ชนิดกีฬา ที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ในระดับชาติและนานาชาติ ตามแนวทาง การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ

สำหรับประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน สำหรับกีฬาบังคับมี 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา และ ว่ายน้ำ กีฬาสากล ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ อาทิ โอลิมปิกเกมส์ เอเซี่ยนเกมส์ และ ซีเกมส์ มี 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทควันโด มวยสากลสมัครเล่น เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล (ทีมชาย) วอลเลย์บอลในร่ม (ทีมหญิง) แบดมินตัน เทนนิส และกีฬาที่ได้รับความนิยมในท้องถิ่น 1 ชนิดกีฬา ในการจัดการแข่งขัน แต่ละชนิดกีฬา (Sports) ประเภทกีฬา และรายการแข่งขันที่จะจัดให้มีการแข่งขัน ต้องมีนักกีฬา จะต้องมีนักกีฬาและทีมเข้าร่วมในการแข่งขันประเภทบุคคล ไม่น้อยกว่า 4 คน ประเภทคู่ไม่น้อยกว่า 4 คู่ ประเภททีมไม่น้อยกว่า 4 ทีม นักกีฬาที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ต้องมีอายุเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์ ระเบียบและกติกาการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา ให้เป็นไปตามที่ กกท. ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนด คุณสมบัตินักกีฬา การสมัครเข้าร่วมในการแข่งขัน นักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขัน ให้ส่งแข่งขันภายใต้สังกัดอำเภอ เทศบาลนครและ เทศบาลเมือง