กกท.เชียงรายมอบ อุปกรณ์กีฬา มทบ.33

0
363

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รับมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้กำลังพลออกกำลังกายต้านภัยโรคโควิด 19 จากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ที่ผ่านมา เมื่อวันที่1มิถุนายน 2563 ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดย พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงรายได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้จังหวัดเชียงราย โดยได้ดำเนินการจัดมอบให้หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย ต้านภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19 สำหรับมณฑลทหารบกที่ 37 ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ฟุตบอล จำนวน 5 ลูก ฟุตซอล จำนวน 5 ลูก วอลเลย์บอล จำนวน 5 ลูก ตาข่ายฟุตบอลจำนวน 1 ชุด ตะกร้อจำนวน 5 ลูก เปตองจำนวน 2 ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนเพื่อให้กำลังพลได้ออกกำลังกายต้านภัยโรคไวรัสโควิด 19