ช่วยช้าง125เชือก ตกงานช่วงโควิด

0
199

ชาวแม่แจ่ม ชุมชนคนรักษ์ช้าง แม่ศึก และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมใจกันจัดกิจกรรมโครงการ “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อช้างคืนถิ่น “ร่วมใจช่วยเหลือช้างตกงาน 125 เชือกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด เผยความลำบากช้างบางเชือกพร้อมควาญช้าง ต้องเดินเท้าเปล่าลัดเลาะตามป่าใช้เวลาถึง 5 วัน เพื่อหนีตายกลับบ้านเกิด
จากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดต้องยุติลง ช้างและควาญช้างที่ประกอบอาชีพตามพื้นที่ต่างๆ จึงจําเป็นต้องเดินทางกลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่น แต่การกลับคืนสู่ท้องถิ่นอย่างกะทันหันของช้าง 125 เชือก ในขณะที่ เจ้าของช้างตกอยู่ในภาวะตกงานขาดรายได้ ทําให้เกิดปัญหาในการหาอาหารเลี้ยงช้าง ซึ่งช้าง 1 เชือกกินหญ้ามากกว่า 250 กิโลกรัมต่อวัน แหล่งอาหารตามธรรมชาติ หญ้าและพืชอาหารช้างที่ปลูกในท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงช้าง เจ้าของช้าง จึงต้องเดินทางไกลและมีค่าใช้จ่ายในการไปหาอาหารช้างจากนอกชุมชน ซึ่งเป็นความยากลําบากสําหรับเจ้าของช้างในยามวิกฤติโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน และช่วยเหลือช้างคืนถิ่น ชาวบ้านผู้เลี้ยงช้างจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่ม “ชุมชนคนรักษ์ช้าง แม่ศึก” ขึ้นเพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับช้างแต่ละเชือกที่เดินทางกลับบ้านเกิดชาวแม่แจ่มถือว่า ช้างทั้งหมดเป็นลูกบ้าน หรือประชาการส่วนหนึ่งของชาวแม่แจ่ม โดยช้างบ้างเชือกพร้อมด้วยควาญช้างเดินรอนแรมลัดเลาะกลางป่านานถึง 5 คืน 5 วันเพื่อเดินทางกลับมาบ้านเกิดหลังจากตกงานเนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารที่จะนำมาเลี้ยงช้าง ซึ่งช้างแต่ละเชือกต้องกินอาหารวันละ250 กิโลกรัม หรือเฉลี่ยวันละหลายพันบาท
สำหรับโครงการดังกล่าว ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน นำโดยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าพบควาญช้าง และประสานองค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ และได้จัดกิจกรรมโครงการ “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อช้างคืนถิ่น” ณ บ้านห้วยผักกูด ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ของการฟื้นฟูป่า และวางแผนการปลูกและจัดการอาหารช้างเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนขึ้น และเป็นร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ถึงเวลา…คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ TIME FOR NATURE fine dowhat you can do หากผู้ใจบุญต้องการบริจาคช่วยเหลือช้างตกงานสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาแม่แจ่ม ชื่อบัญชี “ชมรมคนรักษ์ช้างแม่ศึก ” เลขที่บัญชี 020317746608 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายดวงจันทร์ ธรรมชาติมณี ประธานกลุ่มชุมชนรักษ์ช้างแม่ศึก 093-220-5499 และนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 081-867-1253