ผวาหนอนกระทู้ ลามไร่ข้าวโพด!

0
253

จากกรณีที่ทางอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รายงานผลความเสียหายจากการระบาดของหนอนกระทู้ในพื้นที่ บ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เบื้องต้นมีต้นข้าวโพดได้รับความเสียหายประมาณ 29ไร่ โดยทางอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เกรงว่าจะระบาดสู่ตำบล และอำเภออื่นๆ ขออนุญาตแจ้งเตือน อำเภออื่นๆ หาทางป้องกัน เพราะว่า หนอนชนิดนี้กัดทำลายแล้ว ข้าวโพดจะเสียหายเป็นวงกว้าง ไม่ต่ำกว่า 200 กม. ซึ่งจากรายงานดังกล่าว ล่าสุดทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัด ให้จัดเจ้าหน้าที่เกษตรลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดและหาแนวทางในการป้องกันการระบาดเป็นการเร่งด่วนไปแล้ว

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในส่วนของพื้นที่การระบาดที่บ้านห้วยผึ้ง ทางด้านนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางนันทริยา สุวรรณล้อม เกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ คำผง และนางสาวยุพาพร อุณหนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ร่มฟ้าขจรกุล เจ้าพนักงานการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับแจ้งว่าหนอนเข้าทำลายในข้าวโพด ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจากการสำรวจพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเข้าทำลายข้าวโพด ในพื้นที่บ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา และบ้านทบศอก ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เบื้องต้นได้แนะนำให้เกษตรกรใช้สารกำจัดแมลงประเภทดูดซึม อีมาเมกตินเบนโซเอต ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

สำหรับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในห้วงต้นฤดูฝน เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกข้าวโพด รองลงมาได้แก่ถั่วเหลือง คิดเป็นสัดส่วน 70/30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด พบว่า ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างหนัก โดการระบาดของหนอนดังกล่าว ทำให้ผลผลิตข้าวโพดตกต่ำไปกว่าร้อยละ 60