กฟผ.แม่เมาะมอบเงิน ให้จว.และหน่วยงาน

0
202

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะมอบเงินสนับสนุนให้กับให้กับจังหวัดลำปางและหน่วยงานในจังหวัดลำปางอีก 12 แห่ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินจากการจัดสรรรายได้การจัดกิจกรรม ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 แก่จังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยงานในจังหวัดลำปางอีก 12 แห่งรวมเป็นเงิน 222,000 บาท สำหรับเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งนี้ สำหรับงานเดิน วิ่ง ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ กฟผ.แม่เมาะ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อนำรายได้จากการขัดงาน มอบแก่ กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง, จังหวัดลำปาง และที่ว่าการอำเภอแม่เมาะเพื่อเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการศึกษา ทั้งยังเป็นการแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และส่งเสริมค่านิยมในการออกกำลังกาย ที่ง่าย และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ในส่วนของการจัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งฯ ครั้งที่ 29 ในปี 2563 ขณะนี้ต้อง เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน เนื่องจากประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19