มอบแอลกอฮอล์

0
184

มอบแอลกอฮอล์……………ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับมอบเอทิลแอลกอฮอล์ จำนวน 40 ลิตร จาก พิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เพื่อนำไปใช้ในการฉีดพ่นทำความสะอาดมือ และใช้ทำความสะอาดพื้นผิวฆ่าเชื้อโรคป้องกันไวรัส COVID-19 ภายในโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ต่อไป