องค์กรโปร่งใส

0
267

องค์กรโปร่งใส………………สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในงานมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC INTEGRITY AWARDS) ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการสำนักงาน ป.ป.ช. และ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้มอบ โดยเมืองไทยประกันชีวิต ถือเป็นบริษัทฯ แรกของธุรกิจประกันภัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ กรุงเทพฯ