ผู้ว่าฯ เยี่ยมศูนย์

0
1992

ผู้ว่าฯ เยี่ยมศูนย์…………….เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการเกษตรตัวน้อย โดยมี เขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่ริม และ อชิรา เข็มทอง Young Smart Farmer กลุ่มเกษตรกร ร่วมให้ข้อมูลดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรตัวน้อย บ้านนาหืก ม.1 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่