ต้อนรับแพทย์ใหม่

0
654

ต้อนรับแพทย์ใหม่……………..นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา มอบช่อดอกไม้ให้แก่ พญ.ภิรมยา ใจบุญ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรม เพื่อแสดงความยินดีและให้การต้อนรับเนื่องในโอกาสเข้าเป็นแพทย์ใหม่ในโรงพยาบาลลานนา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลานนา ให้เพิ่มมากขึ้น ณ แผนกผู้ป่วยนอก OPD-A โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่