“ท้องถิ่น” รณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออกเริ่มระบาดแล้ว

0
327

            ช่วงนี้หน้าฝนแล้ว มหันตภัยที่เกิดขึ้นหน้าฝนคือ “โรคไข้เลือดออก” ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยจำนวนมากและเสียชีวิตจากโรคนี้ก็มี ซึ่งโรคไข้เลือดออกจริงๆแล้วสามารถป้องกันได้ เพราะโรคนี้พาหะของโรคคือ “ยุงลาย” หากประชาชนร่วมด้วยช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน อาคาร ที่สาธารณะ เป็นประจำ “ยุงลาย” ก็จะลดลงบ้างหรือไม่มีเลย

            เรื่องนี้นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งในแต่ละปีจะเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในทุกพื้นที่ จนติดอันดับแนวหน้าของประเทศ แม้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่มีหน้าที่ในเรื่องการป้องกันโรค จะดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในเรื่องนี้แต่โรคไข้เลือดออกยังระบาดเป็นวงกว้างอยู่ดี

            “สำหรับในปีนี้เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสาธารณสุข รพ.สต. พี่น้อง อสม. และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้พี่น้องประชาชนเรื่องโรคไข้เลือดออก พร้อมกับแจกทรายอะเบท และมีการออกตรวจบ้านเรือนราษฏรตลอดจนแคมป์คนงานก่อสร้างของคนต่างด้าวเพื่อดูว่ามีลูกน้ำยุงลายขังอยู่ในภาชนะหรือไม่”

            นายณรงค์ กล่าวต่อว่าและในช่วงเดือนกรกฎาคมตลอดเดือนก็จะมีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทั้ง 7 หมู่บ้าน อย่างน้อยก็อาจกำจัดยุงลายได้บ้าง ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมของภาคีเครือข่ายสาธารณสุขตำบลสันผักหวานแล้ว

            และเมื่อเร็วๆนี้ที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นอภ.ดอย สะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนา รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทต.ป่าเมี่ยง ประจำปี 2563โดยมีนายนันท์ เครือนพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง กล่าวรายงานความเป็นมา และมีนายสาคร ไชยอำมาตย์  สาธารณสุข อ.ดอยสะเก็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม.และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ต.ป่าเมี่ยง  ประมาณ 150 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  สร้างให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ต้นเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก

ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย  ขบวนรถรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมการทำลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  กิจกรรมการกำจัดยุงลายตัวแก่ ทั้งในสถานที่ราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา และอาคารบ้านเรือนทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่โรคที่มียุงเป็นพาหะ มักจะก่อให้เกิดโรคแก่ประชาชน เช่น โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นต้น  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วทั้งสิ้น 15,385 ราย อัตราป่วย 23.20 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตทั้งสิ้น 11 ราย ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด พบผู้ป่วย จำนวน 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

นี่เป็นแค่ตัวอย่างที่ “ท้องถิ่น” หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝนปีนี้ และเชื่อว่าทุกท้องถิ่นก็ดำเนินการเช่นกัน เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ปลอดโรคปลอดภัยจากไข้เลือดออก

                                                                        ชาติ ทุ่งเสี้ยว / รายงาน