เก็บเกี่ยวกัญชา 200กก. มอบให้ แพทย์แผนไทย

0
4719

วิสาหกิจฯ ทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( มทร.) ล้านนา เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชา ร่วม 200 กิโลฯ ส่งมอบแก่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อใช้ปรุง 16 ตำหรับยาไทย และงานวิจัยทางการแพทย์
ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ผู้อำนวยการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาและส่งมอบผลผลิตกัญชา 308 ต้น โดยตัดทั้งแบบแห้งและสด ประกอบไปด้วย ช่อดอกกัญชาสด จำนวน 14.45 กิโลกรัม กัญชาแห้ง จำนวน 94.32 กิโลกรัม ช่อดอกกัญชาแห้ง จำนวน 12.95 กิโลกรัม กิ่งก้าน ลำต้น จำนวน 49.10 กิโลกรัม และใบ จำนวน 25.27 กิโลกรัม รวมทั้งหมด 196.09 กก. ภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

โดยมี นายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการในการปรุงยา 16 ตำหรับไทย และงานวิจัยทางการแพทย์ โดยมีนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณะสุขและฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบกัญชาดังกล่าว
ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เปิดเผยว่า ผลผลิตกัญชาที่ทางวิสาหกิจฯ ชุมชนทุ่งแพมปลูกนั้น สามารถเพาะปลูกได้ตรงกับความต้องการของกองยากรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการนำไปใช้ปรุงยาเพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วย ถือว่าการควบคุมการผลิตการดูแลต้นกัญชาที่ปลูกทำได้ในปริมาณผลผลิต 1 ต้น ไม่ต่ำกว่า 1 กิโลกรัม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีการต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต

สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง ได้มีเจตนาร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และกัญชง เพื่อใช้ในทางการแพทย์ โดยทั้งสามฝ่ายจะร่วมวิจัยการสกัดสารสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ดำเนินการปลูกกัญชารุ่นแรกจำนวน 320 ต้น 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย กัญชาสายพันธุ์เพชรบุรี ตะนาวศรี หางกระรอกด้ายแดง หางกระรอกอีสาน ซึ่งจะได้มีการต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต