พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ พร้อมเปิดให้ชมได้แล้ว

0
764

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เข้าเยี่ยมชมได้ตามปกติแล้ว หลังจากปิดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการของรัฐ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทั้งนี้ การกลับมาเปิดให้บริการของพิพิธภัณฯ ดังกล่าว ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ “ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบปกติวิถีใหม่ อย่างมั่นใจ” โดยมีมาตรการคัดกรองผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ทั้งการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดลงทะเบียน และสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ การสวมหน้ากาก การจำกัดจำนวนผู้เข้าชมบ้านโบราณแต่ละหลัง และให้บริการ QR Code สำหรับรับชมวีดิทัศน์ และบริการแผ่นพับพิพิธภัณฑ์ฯแบบออนไลน์ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมขณะเยี่ยมชม เป็นต้น

สำหรับการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 -16.30 น. และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เปิดให้บริการให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถสำรองตั๋วได้ทาง 053 943 626 หรือติดต่อขอซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ จุดจำหน่ายบัตร พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. บุคคลทั่วไป 20 บาท นักเรียนนักศึกษา เยาวชน 10 บาท และเด็กอายุต่ำกว่า 10 ยกเว้นค่าเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาววาสนา มาวงค์ (ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053 943 625 , 085 711 2441 Email: artculture.cmu@gmail.com