สพป.ลำพูน เขต 1 รับหนังสือการย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครูในจังหวัดลำพูน

0
277

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับหนังสือการย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูในจังหวัดลำพูน จากนายไพบูลย์ คุณชมภู ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน เพื่อให้พิจารณาให้โอกาสผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

โดยจะเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูมายาวนานอย่างวิริยะ อุตาสาหะ ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูต่อไป ในการนี้ นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจ แก่ประธานสมาพันธ์ครูและคณะฯ ที่ร่วมเดินทางติดตามมาด้วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563