เชียงใหม่เปิดเมือง ท่องเที่ยวปลอดภัย

0
237

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเมืองท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองสะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ชีวิตวิถีใหม่ หลังพิษโควิด-19ทำสูญรายได้ท่องเที่ยวมหาศาล
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เชียงใหม่เมืองสะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล Chiangmai Safety City Destination เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยไม่ต้องกังวล และกักตัวหลังการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม ที่ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต้องยุติลง แต่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือนแล้วที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้
สามารถเปิดเมืองท่องเที่ยวได้อีกครั้ง ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยของสถานบริการต่างๆ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ทั้งนี้จากผลสำรวจล่าสุดของสวนดุสิตโผ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเป้าหมายอันดับ 1 ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องการเข้ามาท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-19
ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ และศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพแห่งเอเชีย และได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็นเมืองบริการสุขภาพดีเด่นอันดับ 1 ของโลกศิลปวัฒนธรรม รวมถึงประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า หลังจากที่ประเทศไทยได้เผชิญกับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในระยะเวลา 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ผนึกกำลังกันทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างชัดเจนและไม่ต้องประกาศปิดเมืองในช่วงที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทำให้สามารถผ่านวิกฤตที่ไม่มีผู้ป่วยในประเทศเพิ่ม จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ฟื้นตัวได้เร็วเป็นอันดับ 2 ของโลก

ซึ่งธุรกิจแรกที่จะต้องเปิดทำการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คือธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว จะต้องช่วยกันรักษาความปลอดภัยตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ซึ่งเริ่มแรกต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยก่อน พร้อมนำเชียงใหม่ไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือ และของประเทศ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร่วมอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เชียงใหม่ยังคงเป็นจังหวัดที่เป็นเป้าหมายของนักเดินทางทั่วประเทศ ทุกภาคส่วนต้องมีการประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวปลอดภัย นำวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ มากระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน
ด้านนายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานโครงการเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวปลอดภัย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยววางใจในมาตรฐานการบริการของสถานบริการต่างๆ ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทำให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนทุกท่านสามารถใช้ท่องเที่ยวและใช้บริการร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างปลอดภัย