เกษตรนำสุดยอดลิ้นจี่แห่งขุนเขาเมืองเหนือ สู่ตลาดออนไลน์สู้โควิดเปลี่ยนชีวิตเกษตรกร

0
211

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาเป็นประธานในพิธี Kick Off โครงการรณรงค์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระจายผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพออกนอกพื้นที่และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ณ.สวนลิ้นจี่จักรพรรดินายวุฒิไกร ทะสุใจ ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชาตรี บุญนาครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมเจตน์ วายุภาพ ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการในพื้นที่รวมทั้ง เกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ

ลิ้นจี่เป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตประมาณ 62,225 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา น่าน และเชียงราย ซึ่งปลูกมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกกว่า 45,094ไร่และในปี 2563 ให้ผลผลิตจำนวน 20329 ตัน ซึ่งมีแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอเมืองเชียงใหม่ พันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ พันธุ์จักรพรรดิคิดเป็นร้อยละ 70 และพันธุ์ฮงฮวยคิดเป็นร้อยละ 30 ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และออกมากที่สุดในเดือนมิถุนายน ส่วนการตลาดนั้น ส่วนใหญ่จำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อภายในประเทศ ส่งโรงงานแปรรูปและตลาดภายในประเทศ ซึ่งภาวะปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ได้ในช่วงที่ผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก

กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ตลาดนำการผลิตร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ห้างบิ๊กซี ร่วมกันกระจายผลผลิตของเกษตรกรเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ผลิตเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตดังกล่าว โดยเฉพาะลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นจึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่โดยผ่านช่องทางตลาดออนไลน์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถนำลิ้นจี่แปลงใหญ่คุณภาพดีออกสู่ตลาดและส่งตรงถึงผู้บริโภค

ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรสลิ้นจี่คุณภาพดีหนึ่งเดียวในประเทศแล้ว ยังจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถผ่านพ้นการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรต่อไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน