เหล็กเทพ

0
261

ชมรมกีฬากอล์ฟ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดส่งนักกีฬากอล์ฟตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 5 “พะเยาเกมส์” ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดพะเยา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพัทลุง โดยกำหนดส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภททีมชาย 4 คน และประเภททีมหญิง 3 คน จึงประกาศรับสมัครนักกีฬากอล์ฟเพื่อทำการแข่งขันคัดเลือกเป็นทีมนักกีฬากอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่แล้ว อายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงปี พ.ศ.2564) และมีคุณสมบัติอื่นถูกต้องตามระเบียบของการแข่งขันที่เจ้าภาพกำหนด และตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ชมรมกีฬากอล์ฟ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่, ไลน์กลุ่มชมรมกอล์ฟเชียงใหม่ หรือที่ ประธานชมรม โทรศัพท์ 081-9804603 โดยผู้สมัครพร้อมโอนเงินเข้าบัญชี ชมรมกีฬากอล์ฟ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุรพล วงษ์สถิตย์ และนายธีรนันท์ คณาญาติ เลขที่ 064-8-72153-6 ในอัตราค่าสมัคร นักกีฬาชาย คนละ 4,800 บาท นักกีฬาหญิง คนละ 3,600 บาท (รวมค่า  กรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟ) กำหนดการแข่งขัน นักกีฬาชาย ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2563 รวม 4 รอบ นักกีฬาหญิง ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 รวม 3 รอบ ณ สนามกอล์ฟ กัซซันพาโนราม่ากอล์ฟคลับ จ.ลำพูน ใช้วิธีการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 4 รอบ 72 หลุม สำหรับนักกีฬาชาย และ 3 รอบ 54 หลุม สำหรับนักกีฬาหญิง คิดคะแนนกรอสสกอร์ โดยชมรมกีฬากอล์ฟ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ จะคัดนักกีฬาผู้ที่ทำคะแนนรวมเมื่อครบทุกรอบตามกำหนดต่ำที่สุด จากนักกีฬาชาย ลำดับที่ 1 – 6 คน นักกีฬาหญิง ลำดับที่ 1- 5 คน เป็นตัวแทนทีมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน และจะทำการแข่งขันจัดอันดับภายในทีมอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563 จำนวน 4 รอบ 72 หลุม เพื่อกำหนดตัวจริง นักกีฬาชาย 4 คน และนักกีฬาหญิง 3 คน ส่งเข้าแข่งขัน ส่วนที่เหลืออีกอย่างละ 2 คน เป็นตัวสำรอง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์ โทรศัพท์ 081-9804603

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สโมสรยิมคานาเชียงใหม่ได้ทำการจับรางวัล Special Gift สำหรับสนามไดรฟ์กอล์ฟ จำนวน 3 รางวัล โดยมี นางนนทลี ยะอนันต์ ผู้จัดการสมาคมสโมสรยิมคานาเชียงใหม่ เป็นผู้จับรางวัล ได้ผู้โชคดีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล คือ คุณวิวัฒน์ สาหร่ายทอง รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล คือ คุณ Tim และ คุณอุดม ธนาฐิตากร ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานสโมสรยิมคานา ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง มาอีกแล้ว คราวนี้จัดร่วมกับ ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน และ สนามกอล์ฟในจังหวัดลำพูน 5 สนาม ประกอบด้วย 3 สนามจากเครือ กัซซันคือ กัซซันเลกาซี่กอล์ฟคลับ, กัซซันพาโนราม่ากอล์ฟคลับ, กัซซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท และอีก 2 สนามในพื้นที่คือ หริภุญชัยกอล์ฟคลับ และ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ ภายใต้รายการชื่อ “คิดถึงก๊วน ชวนตีกอล์ฟ” เป็นการชวนนักกอล์ฟไปออกรอบกับกิจกรรม “New Normal Golf @Lamphun” ในช่วง 3 เดือนของปี 2563 ใน 3 แบบคือ เดือนกรกฎาคม “Green & Clean” เดือนสิงหาคม “Lady Gateway” และ เดือนกันยายน “เก๋ายกก๊วน” รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ทีมงานชุดใหญ่ของลำพูน นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง และ ตัวแทนสนามกอล์ฟทั้ง 5 จะร่วมกันจัดแถลงข่าวในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สนามกอล์ฟ กัซซันเลกาซี่กอล์ฟคลับ