เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมงเปิดบริการแล้ว พร้อมวางมาตรการเข้มข้นป้องกันรัดกุม

0
320

เมื่อสถานการณ์ของโควิด-19 ของประเทศไทยเริ่มดีขึ้น ภาครัฐจึงได้ผ่อนปรนให้กับภาคธุรกิจต่างๆ มากขึ้น และเริ่มคลายล็อคให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย โดยกลุ่มธุรกิจล่าสุดที่ได้รับการผ่อนปรนก็เช่น โรงภาพยนตร์ ร้านนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย นวดเท้า คลิกนิกความงามต่างๆ สปา รวมถึงสถานที่ที่คนรักสุขภาพต้องการเป็นอย่างมาก คือ ฟิตเนส โดยรัฐอนุญาตให้ทำกิจกรรมได้ทั้งหมด แต่จำกัดระยะเวลาให้บริการ

ซึ่ง Jetts 24 Hour Fitness (เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง) เองก็พร้อมเปิดต้อนรับสมาชิกอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยวางมาตรการพร้อมแนวทางปฏิบัติที่เข้มข้น รัดกุม เพื่อดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยของสมาชิก และพนักงานทุกคนในการออกกำลังกาย และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในคลับทุกแห่ง

สำหรับมาตรการต่าง ๆ ของเจ็ทส์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง คือเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. ทุกวัน (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ) และมีการจัดเตรียมเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าคลับ โดยสมาชิกหรือพนักงานที่มีอุณหภูมิร่างกายที่มากกว่า 37.5 องศาขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าคลับ

ทั้งนี้สมาชิกทุกคนจะต้องเช็คอินและเช็คเอาท์เพื่อลงทะเบียนเข้าคลับทุกครั้ง รวมถึงสมาชิกจะใช้เวลาในการออกกำลังกายไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง ในขณะเดียวกันสมาชิกและพนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นขณะที่ออกกำลังกาย
และสมาชิกต้องนำผ้าขนหนูส่วนตัวมาด้วยทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการในคลับ

เจ็ทส์ ฟิตเนส เพิ่มการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในคลับและอุปกรณ์ออกกำลังกายในระหว่างวันอย่างสม่ำเสมอ โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกายทั้งก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์ มีบริการเจลแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือที่ได้มาตรฐานให้กับสมาชิก และไม่อนุญาตให้อาบน้ำในห้องน้ำ มีการจำกัดจำนวนสมาชิกที่จะเข้าคลาสโดยต้องรับบัตรเข้าคลาสที่เคาน์เตอร์ ภายในห้องสตูดิโอจะมีกำหนดพื้นที่เพื่อให้เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตรตามมาตรการ social distancing รวมถึงมีการจำกัดจำนวนการใช้เครื่องและอุปกรณ์เพื่อออกกำลังกาย และขอความร่วมมือกับสมาชิกที่รู้สึกไม่สบาย กรุณางดการมาใช้บริการ