รับถ้วยพระเทพฯ

0
191

รับถ้วยพระเทพฯ……………นพรัตน์ ธนาปิติวงศ์วัฒน์ นักศึกษาสาขางานยานยนต์ และ ยุทธภูมิ งามลิ อาจารย์ประจำสาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา มีคณะผู้บริหาร และคณะครูของวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี วันก่อน