เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย

0
257

เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย…………..นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดเมืองเชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย” โดยรับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดกิจกรรม “เปิดเมืองเชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย” โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานโครงการเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย สมาคมและธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ข่วงประตูท่าแพ