ปภ.ตรวจโควิด

0
236

ปภ.ตรวจโควิด…………..ธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงใหม่ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด​ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โดยมี จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ โดยการตรวจครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ที่ไปติดต่อราชการที่ สำนักงาน ปภ.เชียงใหม่ อีกด้วย