มอบทุนการศึกษา

0
228

มอบทุนการศึกษา…………..น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทัพอากาศ และทุนการศึกษา กองบิน 41 ประจำปี 2563 ให้แก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกองบิน 41 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 รองประธานแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41