ตรวจโรงเรียนฯ

0
325

ตรวจโรงเรียนฯ……………วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสอบโรงเรียนสอนขับรถในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมตามมาตรการของสาธารณสุข และประกาศกรมการขนส่งทางบก จำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าทุกแห่งมีความพร้อม สามารถเปิดดำเนินการตามวิถีใหม่ (New Normal) ได้ในวันที่ 22 มิ.ย.63 เป็นต้นไป