ชาวชุมชน ‘ท่าโป่งแดง’ ถวายเทียน-กำจัดยุงลาย

0
293

ชาวบ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนท่าโป่งแดง และอสม. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน ณ อาคารอดีตสำนักงานของบริษัทบอมเบย์เบอร์มา ตั้งอยู่ติดท่าเรือบ้านท่าโป่งแดง ซึ่งได้มีการอนุรักษ์และบูรณะขึ้นมาใหม่

เมื่อวันที่ผ่านมา นายบุญยิ่ง คีรีสัตยานนท์ ผู้ใหญ่บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับชาวบ้านท่าโป่งแดง โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง และ อสม.หมู่บ้านท่าโป่งแดง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่สืบไป นอกจากนั้น ทางกลุ่มแม่บ้านและ อสม. ยังได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านและโรงเรียนเพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ที่มักจะมีการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี

ผู้ใหญ่บ้านท่าโป่งแดง กล่าว่า การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ อาคารท่าเรือท่าโป่งแดง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเกือบร้อยปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่สืบไป

สำหรับอาคารท่าเรืองท่าโป่งแดง ในอดีตเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ต่อมาได้ทรุดโทรมลง และได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้คงสภาพเดิมโดยใช้งบประมาณของโยธาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน