‘ซินเซิง’ เปิดเทอม ป้องกันโควิดเข้ม!

0
252

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เปิดภาคเรียนสัปดาห์แรก แบบ New Normal ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณภูมิ ใช้เจลหรือฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อทุกคน หากนักเรียนไม่ผ่านการตรวจด้วยอาการมีไข้สูง ก็จะมีการประสานงานไปยังผู้ปกครองเพื่อรับกลับ

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันโควิดฯ อย่างเต็มที่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนในการรับส่งตามมาตรการคัดกรองเป็นอย่างดี และแต่ละห้องเรียนให้นักเรียนเข้าเรียนไม่เกินห้องละ 25 คน ซึ่งทางโรงเรียนจะสลับให้นักเรียนแต่ละชั้นเข้าเรียนตามเลขที่สลับกันไป เพื่อลดความแออัดของจำนวนนักเรียนภายในโรงเรียน ทั้งยังมีการกำหนดจุดในการเดิน การนั่ง ด้วยการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ และที่สำคัญทางโรงเรียนให้ความร่วมมือกับนโยบายภาครัฐ ในการสแกน QR-code ลงทะเบียน ระบบแฟลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการเข้าออกโรงเรียน ทุกครั้งด้วย