ผู้ประกอบการห่วง ศก. ต่อไปจะแย่ลงกว่าเดิม

0
361

แบงก์ชาติเผย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 38.5 แต่ยังต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเห็นว่าภาวะธุรกิจในระยะข้างหน้าจะแย่ลงจากปัจจุบัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 38.5 เทียบกับระดับ 34.4 ในเดือนก่อน โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภาคธุรกิจ และจากองค์ประกอบด้านการผลิต คำสั่งซื้อ และผลประกอบการเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเห็นว่าภาวะธุรกิจในระยะข้างหน้าจะแย่ลงจากปัจจุบัน แม้จะกลับมาเปิดเมืองได้เกือบเป็นปกติแล้ว แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากกำลังซื้อที่ลดลงและการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง ทำให้รายได้ของธุรกิจยังกลับมาไม่มากนัก ซึ่งบางส่วนมองว่าอาจยังไม่คุ้มที่จะกลับมาเปิดให้บริการ อย่างไรก็ดี ดัชนีฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาจากองค์ประกอบด้านการผลิต ค่าสั่งซื้อ และผลประกอบการที่ปรับดีขึ้นมาก แต่ด้านการจ้างงานดีขึ้นเพียงเล็กน้อย แสดงว่าแม้การผลิตและการบริการจะเริ่มฟื้นตัว แต่ส่งผลดีไปสู่การจ้างงานไม่มากนัก

ส่วนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 47.0 โดยเพิ่มขึ้นในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตยานยนต์และผลิตอาหาร รวมถึงกลุ่มค้าปลีกที่ดัชนีฯ ปรับดีขึ้น มาอยู่สูงกว่าระดับ 50 เล็กน้อย สะท้อนว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้เริ่มมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีขึ้นจากปัจจุบัน โดยผู้ผลิตยานยนต์ ส่วนใหญ่กลับมาเตรียมผลิตเพิ่มขึ้นส่าหรับขายในอนาคต ตามการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ขณะที่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความเชื่อมั่นดีขึ้นเนื่องจากปัญหาการขนส่งสินค้าเริ่มหมดไปตามการผ่อนคลายมาตรการ lockdown ของหลายประเทศ จึงท่าให้คาดการณ์คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ดัชนีฯ ใน sector อื่นๆ ยังอยู่ต่ำกว่า 50 สะท้อนว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลว่าธุรกิจจะแย่ลงจากปัจจุบัน.