ชม.ตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ ป้องกันลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่

0
242

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ เพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่
นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Kick-off การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ,ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ,ตำรวจภูธรภาค 5 ,ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ และประชาชนให้มีส่วนร่วมการสกัดกั้นยาเสพติดในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้เกิดการ Lock down ของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย ทำให้ขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งยาเสพติด โดยมีการขนส่งยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์มากขึ้น โดยในวันนี้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติการสุ่มตรวจสถานประกอบการ ระบบโลจิสติกส์ ทั้ง 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย บริษัท Kerry express 4 แห่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 2 แห่ง บริษัท J&T express และบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1998 จำกัด เพื่อให้การป้องกันและสกัดกั้นการขนส่งยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย