“รองหมู” มอบอัดฉีด ตะกร้อ ม.กีฬา

0
270

นายธัญวิช ดวงใจ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ แจ้งกับทีมข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ คนล้านนาว่า ตามที่โรงเรียนอนุบาลสุมาลีได้จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ“SuDesign Cup ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาที่สนามตะกร้อโรงเรียนอนุบาลสุมาลี

ในการแข่งขันครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่โดย ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์รองอธิการบดีมหาวิทยายการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ได้มอบหมายให้อาจารย์เรวัตร นาวาจักร ผู้ฝึก สอนเซปักตะกร้อส่งทีมหวดลูกพลาสติกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยในการแข่งขันเซปักตะกร้อ”SuDesign Cup ครั้งที่ 2 ครั้งนี้ปรากฎว่าทีมหวดลูกพลาสติกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่เอาชนะทีม เป็น 1 เดคอร์ในรอบชิงชนะเลิศไป 2-0 เซต ด้วยคะแน นเซตที่1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่เอาชนะ 21-19 และในเซตที่ 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่เอาชนะ 23-21 และพร้อมกันนี้นักกีฬาหวดลูกพลาสติกมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ยังได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในการแข่งขันเซปักตะกร้อ “SuDesign Cup ครั้งที่ 2 ได้แก่ นายพงศธร จันกิเสน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

ในโอกาสเดียวกันนาย เรวัตร นาวาจักร์ผู้ฝีกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายธัญวิช ดวงใจ ได้นำนักกีฬาเข้าพบ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่พร้อมกับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับ “รองหมู” และได้แสดงความยินดี กับนักกีฬาเซปักตะกร้อ พร้อมกับมอบเงินอัดฉีดให้กับทีมเซปักตะกร้อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่