“การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิต โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่ 2 ในอาเซียน”

0
347

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่อง “การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคตับมีชีวิต โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่ 2 ในอาเซียน ”

โดยมี ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต ผศ.นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี และ อ.นพ.วรกิตติ ลาภพิเศษพันธุ์ คณาจารย์ประจำหน่วยศัลย ศาสตร์ ระบบตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสาลินี ช่างเงิน ผู้บริจาคตับ และ คุณบุญยืน มีมานะ ผู้ได้รับการบริจาคตับ ร่วมในการแถลงข่าว โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมในการแถลงข่าว