กิจกรรมชมภาพยนตร์การกุศล เรื่อง Mission Impossible :Fallout

0
707

ชมรมแม่บ้านทหารไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์การกุศล เรื่อง Mission Impossible :Fallout เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่