รมช.เกษตรฯ ขึ้นเหนือ เปิดเวทีช่วยปมลำไย

0
217

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เปิดสัมมนาแนวทางการแก้ไขปัญหาลำไยตกต่ำ พร้อมอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด

นางศรีนวล บุญลือ รองประธานคณะกรรมการคนที่ 4 ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานดังกล่าว ณ หอประชุมอำไพพรรณการเกษตร บริษัท เอพีพีอินเตอร์ 989 จำกัด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลำไยตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป