จิตอาสาพัฒนา

0
270

จิตอาสาพัฒนา…………….นายพัฒนา ว่องธนาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยพิบัติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ลานประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่