“ม.ฟาร์ฯ” Live อบรม ดูแลสุขภาพห้วงโควิด

0
184

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ห้อง Auditorium มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล และ AMEFA (Asian Medicare Exchange Foundation Association) จัดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพตัวเองและผู้สูงอายุหลัง COVID-19″ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง อาทิ มร.ฮิโรชิ มัตซึโมโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มร.มาร์ค เฮนรี่ ดูมัวร์ กงสุลกิตติมศักดิ์สวิตเซอร์แลน์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรการแพทย์และสถาบันเพื่อสุขภาพ ชาวญี่ปุ่นผู้พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ ฯลฯ รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมบรรยายให้ความรู้ผ่านช่องทาง Facebook Live และ Youtube Live มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ยังจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล และบ้านสบายวิลเลจ ซีเนียร์เรสซิเดนท์เชียงใหม่ อีกด้วย

ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลสุขภาพตัวเองและผู้สูงอายุหลัง Covid- 19 เชื่อว่าขณะนี้ทุกท่านได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคนี้เป็นอย่างดี โรคนี้ทำให้เราต้องปรับตัวการใช้ชีวิตหลายอย่าง หรือที่เรียกว่า NEW NORMAL ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล และมูลนิธิการแลกเปลี่ยนด้านการประกันสุขภาพ หรือ อะมีฟ่า ประเทศญี่ปุ่น จึงได้จัดการอบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพตัวเองและผู้สูงอายุหลัง Covid- 19 ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภาระกิจหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยด้านการดูแลผู้สูงอายุแก่สังคม เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถจึงเป็นเรื่องสำคัญ

“มหาวิทยาลัยได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทางการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมขึ้น ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวนหลากหลายหลักสูตร ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้สนใจและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ยังมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ตามมาตรฐานการแพทย์อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อว่าหลักสูตรของเราจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานในสถานบริบาลผู้สูงอายุที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นมากในอนาคต อย่างแน่นอน” อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กล่าว
การอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “ความปกติใหม่ : สุขภาพเป็นสมบัติล้ำล่า” (New Normal : Health is wealth ) บรรยายโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล , “การดูแลสุขภาพตัวเองและผู้สูงอายุหลังโควิด19″ โดย Dr.Akira Mizoo, Medical Director, Vice President of JHCO Tokyo Shinjuku medical Center จากประเทศญี่ปุ่น , การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนสำหรับการดูแลสุขภาพ” และความ เป็นมาของ AMEFA โดย Mr.Hidenao Yokomizo President of Asian Medicare Exchange Foundation Association (AMEFA)