ท่องเที่ยวกีฬา จ.เชียงใหม่ ประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ

0
274

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จะจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยกับว่าด้วยทาง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(BIG KARAOKE 2020) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ประชาชนได้ตระหนักถึงกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการและปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิตสำหรับประชากร ทุกกลุ่มอายุ

โดยจัดการประกวดร้องเพลงคารา โอเกะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปใน 2 ประเภทได้แก่ประเภทเพลงลูกทุ่ง (ชาย-หญิง) รุ่นอายุ 60 – 64 ปี รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป และการประกวดเพลงลูกกรุงรุ่นอายุ 60 – 64 ปี และรุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป