เช็คกรีน…เหล็กเทพ

0
222

การแข่งขันกอล์ฟ Gassan Khuntan Open 2020 สนามที่ 8 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่สนามกัซซันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จ.ลำพูน จัดปรากฏว่า มีนักกอล์ฟทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 104 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเช่นเคย และยังคงดำเนินการภายใต้มาตรการตามวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อย่างเคร่งครัดเช่นกัน

ผลการแข่งขัน ชนะเลิศโอเวอร์ออล โลว์กรอส ได้แก่ ยูพันธ์ กาญจนวงศ์ 37-36-73 ไฟลท์ เอ (0-9) ชนะเลิศ ได้แก่ อำนาจ ไชยพรหม 37-37-74 (7) 67 รองชนะเลิศ สากล นิลเป้า 38-36-74 (5) 69 อันดับที่ 3 แววดาว จันต๊ะ 36-39-75 (6) 69 ไฟลท์ บี (10-18) ชนะเลิศ ได้แก่ อินสอน อินแก้ว 42-41-83 (14) 69 รองชนะเลิศ ธนกฤต 42-42-84 (14) 70 อันดับที่ 3 คุณใหญ่ 39-42-81 (10) 71 ไฟลท์ ซี (19-24) ชนะเลิศ ได้แก่ จักร กาแก้ว 42-47-89 (19) 70 รองชนะเลิศ ชินโชติ สุดารันต์ 45-46-91 (19) 72 อันดับที่ 3 พยนต์ ยศสุพรหม 44-47-91 (19) 72  และรางวัลบู้บี้ Mrs. Joan Ho 63-62-125 (24)

สำหรับนักกอล์ฟ 4 คนจากสนามนี้ จะได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในสนามสุดท้าย รอบ Champ of The Champ ประกอบด้วย ผู้ชนะเลิศโอเวอร์ออล โลว์กรอส คือ ยูพันธ์ กาญจนวงศ์ ผู้ชนะเลิศ ไฟลท์ เอ คือ อำนาจ ไชยพรหม ผู้ชนะเลิศไฟลท์ บี คือ อินสอน อินแก้ว และ ผู้ชนะเลิศไฟลท์ ซี คือ จักร กาแก้ว

การแข่งขันกอล์ฟ Gassan Khuntan Open 2020 ครั้งต่อไป สนามที่ 9 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ช็อตกันสตาร์ท 12.00 น. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันคนละ 1,100 บาท รวมกรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว งานเลี้ยง อาหารเครื่องดื่ม ถ้วยรางวัล พร้อมของรางวัลจับฉลากอีกมากมาย โดยมีรางวัลใหญ่ เป็นบัตรสมาชิกสนามกอล์ฟ กัซซันขุนตาน กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท 1 ปี มูลค่า 20,000 บาท และผู้ชนะเลิศ 4 คน จะได้เข้าไปแข่งขันรอบ Champ of The Champ ในสนามสุดท้ายซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2563 นี้อีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันในสนามนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ โทร.053-507006-9, ห้องกรีนฟี 081-9504871 หรือที่ฝ่ายขาย 081- 6604334 รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 120 คนเท่านั้น

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนในพื้นที่ TGA-SINGHA Junior Golf  Ranking 2020-2021 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ สนามกัซซันพาโนรามากอล์ฟคลับ จ.ลำพูน เท่าที่เห็นรายชื่อขณะนี้มีผู้สมัครค่อนข้างเยอะ ผู้ที่ยังไม่สมัครขอให้รีบกันหน่อยเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการแข่งขัน โดยคะแนนสะสมจากสนามนี้ รวมกับสนามที่ 2 คัดเลือกนักกีฬาชาย 1 คน และหญิง 1 คน จาก Class S-A-B เข้าไปแข่งขันรายการ SINGHA Thailand Amateur Match Play Championship 2020 ระหว่าง 27-30 สิงหาคม 2563 ณ สนามกรังปรีซ์ กอล์ฟคลับ จ.กาญจนบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์ โทร.081-9804603

สมาชิกสมาคมสโมสรยิมคานาเชียงใหม่ จะจัดประชุมได้แล้ว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. มีวาระสำคัญประจำปีหลายเรื่อง โดยเฉพาะการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำปี 2563/2564 ซึ่งสามารถมอบอำนาจให้สมาชิกคนอื่นลงคะแนนแทนได้