ประชุม

0
189

ประชุม…………นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2565) และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2565) ครั้งที่ 2/2563 ทั้งนี้เพื่อพิจารณารางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ การประกวดสัญลักษณ์สัตว์นำโชค(Mascot) การประกวดคำขวัญ และการพิจารณารูปแบบเหรียญรางวัล ณ ห้องประชุมเล็ก (อาคารหอพัก 700 ปี) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี