ถวายพระพร

0
154

ถวายพระพร………….นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้กำกับลูกเสือ คณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำนักเรียนร่วมกิจกรรมทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย และ ตึกอำนวยการ แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมนำนักเรียนร่วมกิจกรรมทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย และ ตึกอำนวยการ แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่