อมก๋อยประกาศ จะเลิกปลูกฝิ่น!

0
303

เมื่อวันที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการประสานงานและบูรณาการร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้ององค์กร โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา 28 กรกฎาคม ณ พระธาตุดอยแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นจำนวน 12.77 กิโลกรัม ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น ปี 2562 ได้รับมอบจำนวน 22.90 กิโลกรัม และปี 2563 ได้รับมอบแล้วจำนวน 23.49 กิโลกรัม รวมจำนวนทั้งสิ้น 59.16 กิโลกรัม

นอกจากการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นแล้ว คณะทำงานได้จัดบอร์ดนิทรรศการ แสดงผลงานในการดำเนินงาน การลดลงของพื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อย ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ ในปี 60 พบพื้นที่ปลูกฝิ่นถึง 908.03 ไร่ และในปีปัจจุบัน ตรวจพบเพียง 5.85 ไร่ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 99 จากแนวโน้มดังกล่าว รวมกับการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ จึงเป็นไปได้ว่าในปีต่อไป พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยน่าจะลดลงหรือไม่มีเลย