จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า ผลผลิตเกษตรของภาคเหนือ

0
279

พาณิชย์ยกระดับสินค้าGI ภาคเหนือช่วยเหลือผลกระทบวิกฤตโควิด จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าผลไม้และผลิตผล
ทางการเกษตรของภาคเหนือ หลังจากมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเพื่อสู่การส่งออก มีความต้องการของตลาดทั้งนอกและในไทย เปิดช่องทางผ่านจำหน่ายสินค้าออนไลน์ คาดปลายปีและต้นปีหน้าสินค้าGIจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

นายรณงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเจราจาธุนกจทางการค้าผลิตผลทางการเกษตร ภายใต้โครงการยกระดับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indications/ GI ของภาคเหนือ มีผู้ประกอบการและผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานGI จำนวน 13 จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย , ลำพูน, แพร่ , น่าน ,พะเยา ,ตาก ,แม่ฮองสอน , ลำปาง, สุโขทัย, พิษณุโลก,เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ นำผลิตภัณฑ์เกษตรที่แปรรูปนำมาจัดแสดง หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ผลิตสินค้าGI ในการจำหน่ายสินค้า
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าGI ผู้สื่อมีน้อยแต่ผู้ขายมีเท่าเดิม แต่เนื่องผลผลิตดังกล่าวยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดทั้งในประเทสและต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าจะบ่งชี้แหล่งผลิต อัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เฉพาะพื้นถิ่นแห่งนั้นเท่านั้น มีความน่าเชื่อถือและเชื่นมั่นต่อสินค้าชนิดนั้น ซึ่งGI เป็นแบรนด์ ระดับโลก แต่ของไทยเป็นระดับท้องถิ่นแต่เทียมได้ระดับโลก เป็นสินค้าเฉพาะหากได้ที่ผลิตเท่านั้น ถึงจะมีราคาสูงกว่าผลผลิตทั่วไปก็ตาม

แต่เพื่อให้การขยายตลาดออกไปได้เปิดช่องทางในการพบผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมทางการและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ แต่สินค้าต้องมีการพัฒนาการผลิตและคุณภาพ ต้องให้อยู่ในกรอบข้อกำหนดของสินค้าGI เพื่อคงคุณภาพของสินค้าชนิดนั้นๆ นำนวัตกรรมแพคเกจ จิ้งเข้ามา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช้รับจดGIแต่เพียงอย่างเดียวยังเป็นหน่วยงานพัฒนาส่งเสริมกรให้ความรู้ผู้ประกอบการรวมไปถึงช่วยทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าการส่งออกจำหน่ายสินค้าลดลง แต่ช่องทางผ่านออนไลน์จะช่วยให้มูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้นปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าตลาดสินค้าGI จะดีขึ้น.