ครูผู้มีผลงานดีเด่นระดับนานาชาติ สาขาภาษาเยอรมัน

0
875
นายรัชต เย็นตระกูล ครูภาษาเยอรมันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นายรัชต เย็นตระกูลได้เข้ารับโล่จากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยและเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ของโลก การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 ณ เมือง ไฟรบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในงานวันรวมใจภาษาเยอรมัน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และครั้งนี้มิใช่ครั้งแรกที่ นายรัชต เย็นตระกูล ได้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกสอนและดูแลนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา นายรัชต เย็นตระกูล ได้ฝึกสอนและนำนักเรียนผู้แทนประเทศไทย คว้ารางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ของโลก มาแล้วครั้งหนึ่งเช่นกัน

กว่า 3 ปีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาเยอรมัน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัชต เย็นตระกูล มิใช่เพียงสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเท่านั้น ยังสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มาโดยตลอด ได้แก่ เป็นครูผู้ฝึกสอนและดูแลนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาเยอรมัน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 2 คน ให้เป็นผู้แทนประเทศไทย สาขาภาษาเยอรมัน เข้าแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ระดับเอเซีย-แปซิฟิก โดยคว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ระดับเอเซีย-แปซิฟิก เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา , ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนวัฒโนทัยพายัพจำนวน 3 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อมัลติมิเดีย ภาษาเยอรมัน ระดับอาเซียนบวกหก,ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับทุนจากสถาบันเกอเธ่และสถานทูตเยอรมนีไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันระยะเวลา 1 เดือน , ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันประกวด Wandzeitungภาษาเยอรมัน , ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานเรื่องเล่าล้านนาภาษาเยอรมันเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายทั้งระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัดทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาเยอรมันอย่างดีเยี่ยมของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเพียงโรงเรียนเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาเยอรมัน