ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม เพื่อใช้ดำรงชีพ

0
295

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่, นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศ ยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม เพื่อใช้ดำรงชีพให้แก่ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 130 ราย ตามโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ

โอกาสเดียวกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงน้ำใจ น้ำดื่มและผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลแม่เหียะ ด้วย

ทั้งนี้ ทชม.ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ในฐานะประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา (Gateway to Lanna Heritage)